Lista comunicărilor

PARTICIPĂRI LA CONGRESE ŞI SIMPOZIOANE INTERNATIONALE

 

 

 1. Cel de al II-lea Congres Internaţional de Tracologie, Bucureşti, 5-9 septembrie 1976, cu comunicarea: Contribution à l’étude des monnaies – pointes de flèche à la lumière des trésors de Jurilovca, dép. de Tulcea, (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea).
 2. Seminarul internaţional „Săptămânile Philippopolitane asupra arheologiei şi culturii thracice”, Plovdiv – Bulgaria, 16-27 septembrie 1976.
 3. Cel de al „3-lea Simpozion Internaţional asupra vechii Macedonii”, Thessalonic, Grecia, 21-23 octombrie, 1977, cu comunicarea: Some Aspects of the Currency of the Macedonian Issues in the Area of the Lower Danube.
 4. Seminarul internaţional „Pregătirea tinerilor arheologi din ţările balcanice”, Tulcea, România, 31 iulie – 2 august1978.
 5. Cel de al „19-lea Congres Internaţional de Studii asupra Greciei Magna”, Taranto, Italia, 17-21 octombrie 1979.
 6. Simpozionul Internaţional, „Balkannumi”, Varna, Bulgaria, 20-22 noiembrie 1986.
 7. Cel de al 11- lea Congres Internaţional de Numismatică, Bruxelles, Belgia, 11-14 septembrie 1991, cu comunicarea: Un atelier monétaire inconnu de la Horde d’Or – Saqči – Isaccea sur le Danube.
 8. Conferinţa „Regională pentru Europa de Est şi Centrală asupra Documentării Muzeale şi asupra Patrimoniului Cultural – RECOMDOC ’92”, Sinaia, România, 9-11 mai 1992, cu comunicarea: Realisation d’un catalog numismatique sur l’ordinateur.
 9. Conferinţa Internaţională asupra arheologiei Europei medievale “Mediaeval Europe – 1992, York, Marea Britanie, 6-9 septembrie 1992, cu comunicarea: La mer Noire et le Bas – Danube – axes du commerce européen aux XIIIe – XVe ss. (une approche numismatique du problème).
 10. Simpozionul Internaţional “Kabyle – Istoria vieţii aşezărilor din Thracia până la mijlocul primului mileniu al e.n.”, Yambol, Bulgaria, 22-24 mai 1993, cu comunicarea: Quelques aspects du mécanisme politique et financière concernant la circulation des monnaies grecques impériales des Ier – IIIe ss. en Dobroudja romaine (în colaborare cu Irina Oberländer – Târnoveanu).
 11. Simpozionul Internaţional “Contribuţii numismatice şi sphragistice privitoare la istoria antică şi medievală a Dobrogei”, Dobrič, Bulgaria, 11-14 octombrie 1993, cu comunicarea: Les monnaies byzantines des VIIe-Xe ss. trouvées à Silistra et le problème de renaissance de l’économie monétairisée au Bas-Danube.
 12. Simpozionul Internaţional “Arheologia Mării Negre”, Constanţa, România, 7-9 aprilie 1994, cu comunicarea: The Monetary Policy of the Western Pontic Area during the 1st-3th Century A. D.
 13. Grupul de lucru al „CIDOC – ICOM şi al Uniunii Europene privind evidenţa siturilor arheologice”, Bucureşti – Constanţa, 21-23 mai 1994.
 14. Simpozionul Internaţional “Istoria şi cultura tărtarilor – Locul lor în România şi în lumea turcă”, Constanţa, România, 12-14 noiembrie 1995, cu comunicarea: Numismatic Sources for the Early History of the Tartars at the Lower Danube (13th Century).
 15. Conferinţa Internaţională “Computer Application in Archaeology – CAA ’96”, Iaşi, România, 9-12 martie 1996, cu comunicarea: The Electronic Catalog of the Byzantine Coins from the Constantin C. Orghidan Collection.
 16. Simpozionul Internaţional “Sisteme monetare – Trecut, Prezent, Viitor – dedicată celei de a 130 aniversări de la constituirea sistemului monetar modern românesc”, Bucureşti, 12-13 mai 1997, cu comunicarea: The Byzantine and Balkanic Traditions in the Mediaeval Romanian Account – Moneys.
 17. Al 12-lea Congres Internaţional de Numismatică, Berlin, Germania, 4-7 septembrie 1997, cu comunicarea: Les hyperpères du type Jean III Vatatzès – Classification, chronologie et l’évolution du titre.
 18. Simpozionul internaţional „Întemeierea coloniilor greceşti din Pontul Stâng” , Constanţa, 9-11 iunie 1999.
 19. Simpozionul internaţional „Politiques culturelles en Europe du Sud-Est”, organizat de Consiliul Europei, Varna–Bulgaria, 7-9 septembrie 1999.
 20. Conferinţa Internaţională „Bulgarii la Nordul Mării Negre”, Veliko Tărnovo, 18-20 noiembrie 1999, cu comunicarea: Politique et économique dans les mécanismes de la diffusion de monnaies bulgares aux Nord du Danube aux XIIIe – XIVe siècles.
 21. Simpozionul internaţional „The culture of money, the money of culture”, Budapesta, 8 – 10 aprilie 2000.
 22. Conferinţa internaţională “Diffusion and exchanges between medieval mints”, Cambridge, 14-15 noiembrie 2000, cu comunicarea: The Balkan Puzzle – Exchanges of Monetary Types, Standards and Technics between the mints of Byzantium, Bulgaria, Serbia and Wallachia – 10th-15th centuries.
 23. Simpozionul internaţional „Trésors monétaires – découvert et valorisation”, Paris, 10 – 12 martie 2001, cu comunicarea : Le grand trésor des monnaies et lingots de la fin du XIIIe siècle trouvé sur la colline d’Uzun Baïr, comm. Mihail Kogălniceanu, dép. de Tulcea (Roumanie).
 24. Simpozionul internaţional prilejuit de centenarul Societăţii Numismatice Maghiare, 26 aprilie – 29 aprilie 2001, Budapesta şi Esztergom, cu comunicarea : Italian Sources from the 13th-15th Century Regarding the Hungarian Coinage.
 25. Cel de al XX – lea Congres Internaţional de Studii Bizantine, Paris, 17-23 august 2001, cu raportul oficial : L’économie monétarisée dans les villages byzantines de la moitié orientale des Balkans.
 26. Simpozionul internaţional „Contribuţii numismatice şi sfragistice la istoria zonei Mării Negre”, Varna, 12-14 septembrie 2001, cu comunicarea: Un atelier monétaire inconnu de la Horde d’Or de la fin du XIIIe siècle situé au sud de la Dobroudja.
 27. Simpozionul internaţional “Bulgarian Lands in the Middle Ages 7th-18th century Studies in History and Archaeology”, Varna, 12-14 septembrie 2002, cu comunicarea: The beginnings of the medieval Bulgarian coinage – The imitative issues of the 9th-10th century.
 28. Al 13 – lea Congres Internaţional de Numismatică, 12-18 septembrie 2003, Madrid cu comunicarea: The gold coinage of the Genoese lordships of the Levant.
 29. Simpozionul internaţional „40 years on – David M. Metcalf contribution to the Balkan and Byzantine numismatics – 1965-2005”, Oxford, 5-7 august 2005, cu comunicarea: Research on late Byzantine, medieval Balkan and Golden Horde numismatics in Romania (1965-2005).
 30. Simpozionul internaţional “Centennial of Dimitar Mirchev”, Varna, 12-14 septembrie 2005, cu comunicarea: The attribution of the light – weight and debassed ducats of Venetian type bearing the names of the Genoese rulers.
 31. Simpozionul Internaţional „Celebrating Philip Grierson”, Cambridge, 14-15 martie 2006, cu comunicarea: The last frontiere of the Neapolitan gigliato.
 32. 21st International Congress of Byzantine Studies, Londra, 21-26 august 2006 cu raportul oficial: The monetary circulation in the hinterland of the Western Shore of the Black Sea during the 13th-15th century, în cadrul secţiunii „Economy and Trade” (în colaborare cu Zhenja Zhekova).

32. Simpozionul internaţional „The coinage in the Aegean”, Mitilini, Grecia, 6-9 septembrie 2006, cu comunicarea: Some remarks about the Genoese coinage in the Aegean during the 13th-15th century: The so-called Rhodian mint during the second Genoese rule and its Byzantine, Gattilusian and Balkan Connexions.

 1. Simpozionul internaţional „60th anniversary of Alexander Minchev”, Varna, 22-23 februarie 2007, cu comunicarea: The monetary circulation at Durostorum – A. D. 582-641 (în colaborare cu A. Gândilă).
 2. Simpozionul internaţional „Magna Moravia”, Cracovia, 17-20 aprilie 2007, cu comunicarea: The Byzantine Empire and the territories north of the Danube (9th-10th c.): the numismatic evidence.
 3. Simpozionul internaţional „Ancient and Medieval Monetary Technologies and Metrology – The Contribution of the Atomic and Nuclear Analyses – Symposium held in Bucharest, Romania, 3-6 mai 2007”, cu comunicările: The archaeometallurgical studies in Romania: an overview at the beginning of 21st century (în colaborare cu B. Constantinescu); The evolution of the legal standards of the Moldavian coinage during the first decades of the 15th century – the monetary reform of Alexander I in the light of the analyses (în colaborare cu B. Constantinescu şi Katiuşa Pârvan); The metrological standards of the first reformed coinage of the Wallachian Prince Mircea the Elder (1386-1418) in the light of XRF analyses (în colaborare cu B. Constantinescu şi Katiuşa Pârvan).
 4. Simpozionul internaţional „Nummus”, Cluj-Napoca, 21-23 mai 2007, cu comunicarea Perpera auri boni de Paliola and „denarii auri Tartarorum – Two elusive monetary terms in 13th-14th century Transylvania.
 5. Simpozionul internaţional „Combating the criminality against the European archaeological heritage”, Alba Iulia, 27-29 mai 2007, cu comunicarea: Surface and compositional analyses regarding the genuineness of some 2nd-1st century B. C. Dacian gold bracelets found at Sarmizegetusa Regia, during illegal metal detectoring works: Exploring the limits of the classical and modern type forensic investigations in the case of the archaeological artefacts (în colaborare cu Bogdan Constantinescu).
 6. Simpozionul internaţional „The debasement of coinage
  in medieval Europe and the Mediterranean, c. 1000-1500”, Gonville & Caius College University of Cambridge, 6-7 septembrie 2007, cu comunicarea Monetary debasement and re-evaluations in the Romanian Principalities during the 14th-15th centuries – The Wallachian case (în colaborare cu B. Constantinescu şi Katiuşa Pârvan).
 7. Simpozionul internaţional „Pontika – 2008”, Cracovia, 20-22 aprilie 2008, cu comunicarea: A stater of King Pharzoius found in south-eastern region of Romania (în colaborare cu Andrei Gândilă).
 8. Simpozionul internaţional „ARCHEOMET 2”, 6-7 mai 2008 cu comunicarea: Alexander II or Peter III? Who was the author of the radical reformation of the Moldavian coinage during the 1450’s? New contributions to the Moldavian numismatics, in the light of recent atomic analyses (în colaborare cu Katiuşa Pârvan, Bogdan Constantinescu, Cătalina Chiojdeanu, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu).
 9. Simpozionul internaţional „ARCHAEOMET 3”, Curtea de Argeş, 29-31 octombrie, 2008, cu comunicările: Considerations on the monetary standards used for the Red Russian silver issues of Casimir III and Vladislav of Opeln, in the light of recent XRF analyses (în colaborare cu Katiuşa Pârvan şi Bogdan Constantinescu); The evolution of the Wallachian coinage during the 15th century – New perspectives offered by the atomic and nuclear analyses and new historical challenges (în colaborare cu Katiuşa Pârvan, Bogdan Constantinescu, Bogdan Costin, Laurenţiu Grigorescu şi Valentin Sandu); New perspectives on the evolution of the Moldavian coinage during the reigns of Peter III (1449-1457): The contributions of the modern analyses (în colaborare cu (în colaborare cu Katiuşa Pârvan, Bogdan Constantinescu); Preliminary data on the monetary alloys used in the Bulgarian mints during the 14th century, in the light of XRF analyses (în colaborare cu Katiuşa Pârvan, Bogdan Constantinescu); Analyses on Roman bronzes found at Potaissa (în colaboare cu Gheorghe Niculescu, Mariana Pâslaru and Migdonia Georgescu); Compositional analyses of pre- and proto-historic precious metal objects from the collection of the National History Museum of Romania: alluvial, primary and refined gold, electrum, auriferous silver (în colaboare cu Bogdan Constantinescu, Cătălina Păuna, Daniela Stan, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu).
 10. “Simpozionul internaţional de criminologie”, Alba Iulia, 3-5 iunie, 2008, cu comunicarea: Analyses on historical objects belonging to the Romanian national cultural heritage (în colaborare cu Bogdan Constantinescu).
 11. Simpozionul internaţional “Oro dei Daci”, Roma, 13-14 mai 2009, cu comunicarea Looking and watching the Dacian gold bracelets (în colaborare cu B. Constantinescu).
 12. Simpozionul internaţional “Giornata di Studio “100 anni del Corpus Nummorum Italicorum, Venerdi, 15 maggio 2009”, Milano 15-16 mai, cu comunicarea The Venetian type ducats of the Genoese lordships in the area of the Black Sea during the first half of the 15th century.
 13. Conferinţa La numismatica delle signorie genovesi del Levanto – 30 dopo il Lunardi, prezentată la Società Ligure di Storia Patria, Genova, 17 mai 2009.
 14. The International Numismatic Congress, Glasgow, 25 august – 4 septembrie 2009, cu comunicarea: The Early Wallachian medieval coinage in the light of the XRF analyses (în colaborare cu K. Pârvan, B. Constantinescu, Gh. Niculescu şi M. Georgescu, 4 septembrie 2009.
 15. Conferiţa Regională organizată de Biroul UNESCO de la Veneţia cu tema “National History Museums in South-East Europe: Learning History, building shared memories” (Thessaloniki, Greece, 18-19 October 2010) (moderator).
 16. Dincolo de strălucirea aparentă – Vechiul aur şi argint al României din perspectiva unor cercetări recente” (dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Director general al Muzeului Naţional de Istorie a României şi dr. Bogdan Constantinescu, cercetător ştiinţific principal în cadrul Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, 12 martie 2014, MNIR, în cadrul ciclului de conferințe Historia Viva.

 

 

 

 

Reclame