Lista Publicațiilor

LISTA PUBLICAŢIILOR

A)   Volume:

1. Sistemul informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural-naţional. Instrucţiuni pentru completarea fişelor analitice de evidenţă pentru bunurile culturale mobile. Domeniul medalistică. Lista de medalişti, gravori şi case care au emis medalii, vol. I-II, Editura CIMEC, Bucureşti, 1986 (în colaborare cu Simona Boicescu, Katiuşa Pârvan, Constanţa Ştirbu şi Ana Maria Velter).

 

 1. Efigii regale pe medaliile româneşti, CD-ROM, editura NOI, 2000 (în cooperare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. Istro-Pontica Muzeul tulcean la a 50-a aniversare 1950-2000 Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate, ed. de Mihaela Iacob, E. Oberländer-Târnoveanu şi Fl. Topoleanu, Tulcea, 2000

 

 1. Monede de aur din colecţii româneşti Gold Coins in Romanian Collections, vol. I, Colecţii din Muntenia – Collections from Wallachia, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul “Dunării de Jos” Călăraşi, Muzeul “Teohari Antonescu” Giurgiu Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, coord. E. Oberländer-Târnoveanu, editura CiMEC, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu A. Vîlcu, M. Dima, Ana Dicu, M. Neagu, E. Păunescu şi Elisabeta Savu).

 

 1. Cetatea Oradea Monografie arheologică, vol. I, Zona palatului episcopal, red. A. A. Rusu, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2002, pp. 94-96 şi 163-166 (în colaborare cu A. A. Rusu, D. Marta, R. Lupescu, S. Zoltán, F. András, Olimpia Mureşan, Luminiţa Bejenaru, M. Benea, Ana-Maria Velter).

 

6. Monedă şi societate pe teritoriile de la Sud şi Est de Carpaţi: (secolele VI-XIV)., ed. Nereamia Napocae, 2003

7. Teatrul Naţional din Bucureşti (1846-1947). Cercetări arheologice, Editura Muzeului de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Gh. Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Mihaela Mănucu-Adameşteanu, V. Apostol, Şt. Bâlici şi Ana-Maria Velter).

8. Tătarii din România – Teme identitare. Tatars in Romania – Problems of Identity, Centrul pentru Drepturile Omului. Apador-CH. ISSN 1221-8391, Bucureşti, 2005 (în colaborare cu V. Adam, ed. G. Andreescu).

 1. The great medieval coin hoard of Iaşi, (Historical significance of the great medieval coin hoard of Iaşi – 2002)., coord. V. Mihăilescu-Bîrliba, Editura Institutul European Press, Iaşi, 2006, ISBN (10). 973-611-437-6; ISBN (13). 978-973-611-437-3, pp. 57-368 (în colaborare cu L. Munteanu şi V. Mihăilescu-Bîrliba).

 

 1. Editor al volumului O. Iliescu, Monetele lui Mircea cel Bătrân, Brăila, 2008, ISBN 978-973-1871-14-1, note şi anexă bibliografică

 

 1. Coeditor al volumului Combaterea traficului cu bunuri culturale – recuperarea trecutului – Fighting the trafficking in cultural goods – Recovering the past – (Patrimonium III)., în colaborare cu Augustin Lazăr, Sorin Alămureanu, Paolo Giorgio Ferri, Barbara Deppert-Lippitz, Marius Ciută, Cristian Găzdac şi Claudio Cimino, Bucureşti, Universul Juridic, 2013 ISBN 978-973-127-896-4

 

B). CATALOAGE DE EXPOZIŢIE

 

 1. 2500 de ani de circulaţie monetară la Gurile Dunării. Expoziţie numismatică dedicată centenarului independenţei de stat a României – Aprilie – Mai 1977, Tulcea (nesemnat)., 36 pp. (23 pp. text + planşe).

 

 1. Goldhelm, Schwert und Silberschatze, Reichtturmer aus 6000 Jahres rumänischer Vergangenheit, Museum Für Vor-und Fruchgeschichte, Archäologisches Museum und Schirn Künsthalle Frankfurt, Frankfurt, 1994, ISBN 3-88270-325-3, pp. 220-222, nr. 89-91.

 

 1. Şase secole de relaţii româno-turce oglindite de numismatică, Bucureşti, 1996, 36 p. + 11 pl. (în colaborare cu Paraschiva Stancu).

 

 1. Les colliers des grands Ordres Nationaux, Paris, 1997, pp. 97-100.

 

 1. Traiano ai confini del Impero, Ancona, 1998, pp. 330-333, nr. 320-323

 

 1. Traianus conditor Daciae, Bucureşti, 1999, pp. 45-56, nr. 176-222

 

 1. Paleocreştinism şi creştinism în secolele IV-XI, Bucureşti, 2000, pp. 14-16 şi 70-81, nr. 173-253.

 

 1. Antiques bronzes in Romania Exhibition catalogue, ed. L. Petculescu, Bucureşti, 2003, 64-70 şi 167-170, nr. 301, 303, 304-307.

 

 1. Comorile dacilor Catalog de expoziţie Ploieşti 26 Noiembrie – 20 Decembrie 2009, Ploieşti, 2009, ISBN 978-973-668-247-6 (în colaborare cu G. Trohani).

 

 1. Comorile dacilor II Capodopere ale artei aurului din România din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada geto-dacică (sec. XVII a. Chr. – sec. IV a. Chr.). Ploieşti 14 octombrie – 1 noiembrie 2010, Ploieşti, 2010, ISBN 978-973-668-263-6, (în colaborare cu Rodica Oanţă-Marghitu, A. Arbunescu, Anca Diana Popescu, G. Trohani şi Alexandra Târlea).

 

 1. Gli ori antichi della Romania – Prima e dopo Traiano Monstra e catalogo a cura di Ernest Oberländer-Târnoveanu e Lucrezia Ungaro, Milano, 2010, ISBN/EAN 9788836619016

 

 1. Catalogul expoziţiei Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinau 27 august-10 septembrie 2011, ed. E. Oberländer-Târnoveanu, P. Guran şi C. C. Ilie, [Râmnicu-Vâlcea, 2011]

 

 1. Catalogul expoziţiei Basarabia 1812-1947 Oameni, locuri, frontiere, Bucureşti-Chişinău, mai – iunie 2012, ed. E. Oberländer-Târnoveanu şi P. Guran, Bucureşti, 2012

 

 1. Catalogul expoziţiei Copilăria de altădată, la ţară, Bucureşti, iunie-septembrie, 2012, Bucureşti, 2012

 

 1. Catalogul expoziţiei Genio Helvetico. Ceasuri istorice şi cutii muzicale elveţiene din colecţii muzeale româneşti Montres historiques et boîtes à musique suisses provenant des collections muséales roumanies, Bucureşti, iunie-septembrie, 2012, Bucarest, juin-septembre, 2012, ed. E. Oberländer-Târnoveanu şi Oana Ilie, Bucureşti, 2012

 

 1. Catalogul expoziţiei, 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti septembrie-octombrie 2012, E. Oberländer-Târnoveanu şi Cornel Constantin Ilie, ed. Bucureşti, 2012 [ISBN 978-606-537-123-1]

 

 1. Bing. Magia jucăriilor , Bucureşti, 2012

 

 1. Catalogul expoziţiei, Colecţiile de artă şi numismatică ale Băncii Comerciale Române, Bucureşti, 2012 [ISBN 978-973-0-13779-8] (în colaborare cu Dana Crişan).

 

 

C). STUDII ŞI ARTICOLE

 

 1. Model de clasificare a cataramelor din necropola de la Beroe (Piatra Frecăţei, jud. Tulcea). în Seminarul de teoria sistemelor şi aplicaţii. Comunicări prezentate la seminarul organizat de Universitatea din Bucureşti, Laboratorul de teoria sistemelor şi Universitatea din Braşov. 31 august-2 septembrie 1973, Bucureşti, pp. 229-233

 

 1. Aspecte ale circulaţiei monedei greceşti în Dobrogea de Nord, (sec. VI î. e. n. – I e. n.)., în Pontica, 11, 1978, pp. 59-88

 

 1. Quelques aspects de la circulation monétaire dans la zone de l’Embouchure du Danube au XIIe siècle, în Dacia, N. S., 23, 1979, pp. 265-273

 

 1. Aşezarea neolitică şi necropola de la Sarichioi (jud. Tulcea)., (Campania 1978)., în Materiale şi Cercetări Arheologice – a XIII-a sesiune anuală de rapoarte de arheologie, Oradea, 1979, pp. 59-70 (în colaborare cu Irina Oberländer-Târnoveanu).

 

 1. Monede bizantine din secolele VII-X descoperite în nordul Dobrogei, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 7, 1980, pp. 163-165

 

 1. Unele aspecte ale circulaţiei monetare din zona Gurilor Dunării în secolul al XII-lea, în Cercetări Numismatice, 3, 1980, pp. 51-71

 

 1. Contributions à l’étude des monnaies-pointe de flèche à la lumière des trésors de Jurilovca (dép. de Tulcea)., în Actes du IIe Congrès International de Thracologie, Bucarest, 4-10 Septembre 1976, Bucureşti, vol. II, 1980, pp. 141-150 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea).

 

 1. Contribuţii la studiul emisiunilor monetare şi al formaţiunilor politice locale din zona Gurilor Dunării în secolele XIII-XIV, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 32, 1981, 1, pp. 125-161 (în colaborare cu Irina Oberländer-Târnoveanu).

 

 1. Din nou despre tezaurul de monede bizantine din secolele XII-XIII descoperit la Făgăraş (jud. Braşov)., în Studii şi Comunicări – Muzeul Brukenthal, 21, 1979, pp. 287-289

 

 1. Emisiunile monetare ale geţilor nord dobrogeni-monedele de tip Măcin, în Peuce, 8, 1980, pp. 143-150

 

 1. Monede antice şi bizantine descoperite la Troesmis (Turcoaia, jud.Tulcea)., în Peuce, 8, 1980, pp. 248-284

 

 1. Pentru o nouă datare a bisericuţei cu plan treflat de la Niculiţel (jud. Tulcea)., Peuce, 8, 1980, pp. 451-457

 

 1. Cronica descoperirilor monetare din zona Gurilor Dunării (I)., în Peuce, 8, 1980, pp. 499-514

 

 1. Aspecte ale civilizaţiei geto-dacice din Dobrogea în lumina cercetărilor din aşezarea de la Sarichioi (sec. IV-II î. e. n.)., în Peuce, 8, 1980, pp. 77-142 (în colaborare cu Irina Oberländer-Târnoveanu).

 

 1. Două tezaure de monede bizantine din secolul al XII-lea descoperite în nordul Dobrogei, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 70-74, 1976-1980, 124-128, pp. 263-295

 

 1. Monede antice şi bizantine descoperite la Enisala (jud. Tulcea)., în Cercetări Numismatice, 4, 1982, pp. 113-120, (în colaborare cu Gh. Mănucu-Adameşteanu).

 

 1. Monede bizantine din secolele XIII-XV descoperite în Dobrogea, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 75-76, 1981-1982, 129-130, pp. 271-313

 

 1. Un atelier monétaire byzantin inconnu de la deuxième moitié du XIe siècle dans la thème de Paristrion, în Revue des Études Sud-Est Éuropéennes, 21, 1983, 3, pp. 261-270

 

 1. Monede bizantine din secolele XII-XIV descoperite la Nufăru (jud. Tulcea )., în Peuce, 9, 1984, pp. 257-265, (în colaborare cu Gh. Mănucu-Adameşteanu).

 

 1. Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (II)., în Peuce, 9, 1984, pp. 267-279 (în colaborare cu Cristina Opaiţ).

 

 1. Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e. n., în Peuce, 9, 1984, pp. 349-354 (în colaborare cu Gh. Mănucu-Adameşteanu).

 

 1. Documente numismatice privind relaţiile spaţiului est-carpatic cu zona Gurilor Dunării în secolele XIII-XIV, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol” Ιaşi-Iaşi, 22, 1985, 2, pp. 585-590

 

 1. Numismatic contributions to the history of South-Eastern Europe at the end of 13th century, în Revue Roumaine d’Histoire, 26, 1987, 3, pp. 245-258

 

 1. Quelques rémarques sur les émissions monétaires mediévales de la Dobroudja meridionale aux XIVe-XVe siècles, în Revue Roumaine d’Histoire, 27, 1988, 1-2, pp. 107-122

 

 1. The X-Ray fluorescence analysis of a gold Byzantine coin hoard from the thirteenth century, în First Romanian conference on the applications of the physics methods in archaelogy, Cluj-Napoca, 5th-6th November 1987, ed. P. T. Frangopol şi V. V. Morariu, Bucureşti, vol.1, 1988, pp. 147-164 (în colaborare cu V. Zoran, L. Trache, A. Berinde şi P. T. Frangopol).

 

 1. Moneda Asăneştilor în contextul circulaţiei monetare din zona Gurilor Dunării, în vol. Răscoala şi Statul Asăneştilor-Culegere de Studii, ed. E. Stănescu, Bucureşti, 1989, pp. 114-152

 

 1. Noi descoperiri de monede emise în zona Gurilor Dunării în secolele XIII-XIV, în Studii şi Cercetări Numismatice, 9, 1989, pp. 121-129 (în colaborare cu Irina Oberländer–Târnoveanu).

 

 1. Un tezaur de monede feudale dobrogene din secolul al XIV-lea descoperit la Cernavodă (jud. Constanţa)., în Cercetări Numismatice, 6, 1990, pp. 76-84

 

 1. Câteva observaţii asupra structurii şi datării unor tezaure de monede bizantine din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României, în Cercetări Numismatice, 6, 1991, pp. 85-103

 

 1. Numismatic and historical remarks on the Byzantine coins hoards from the 12th century at the Lower Danube, în Revue des Études Sud-Est Éuropéennes, 29, 1991, 1-2, pp. 41-60

 

 1. „Tartarian Zlots” – A Golden Horde legacy in the monetary terminology and practice of mediaeval Moldavia and its neighbouring countries, în Revue Roumaine d’Histoire, 30, 1991, pp. 189-220

 

 1. Moldavian merchants and commerce in Constantinople in the 15th century in the „Book of Accounts” of Giacomo Badoer, în Études Byzantines et Post-byzantines, Bucureşti, 2, 1992, pp. 165-180

 

 1. Tezaurul de la Deduleşti reconsiderat. Observaţii asupra descoperirilor monetare din estul Munteniei în secolul XIII, în Istros, 6, 1992, pp. 89-99

 

 1. Realisation d’un catalogue numismatic sur l’ordinateur, în RECOMDOC ’92 Eastern and Central European Regional Conference on Museum and Cultural Heritage Documentation, Bucharest, 1992, pp. 101-104

 

 1. La mer Noire et le Bas-Danube – axes du commerce européen aux XIIIe-XVe siècles (Une approche numismatique du problème)., în Medieval Europe 1992, A Conference on medieval archaeology in Europe, 21st-24th September 1992 at the University of York, vol. 5, Exchange and trade, York, 1992, pp. 59-63

 

 1. Monede bizantine din colecţia Muzeului “Vasile Pârvan” din Bârlad, în Carpica, 23, 1992, 2, pp. 223-234 (în colaborare cu Eugenia Popuşoi).

 

 1. Un trésor de monnaies serbes et bosniaque trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire)., în Numizmatičar, 15, 1992, pp. 69-89

 

 1. Un atelier monétaire de la Horde d’Or – Saqčy-Isaccea sur le Danube (XIIIe-XIVe)., în Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, vol. III, Louvain-la Neuve, 1993, pp. 291-304

 

 1. Monede romane târzii şi bizantine din colecţia Muzeului Judeţean Buzău, în Mousaios, 4, 1994, 1, pp. 311-341, (în colaborare cu E. M. Constantinescu).

 

 1. Al doilea tezaur de la Şieu (Notă preliminară)., în Revista Bistriţei, 8, 1994, pp. 83-96, (în colaborare cu Gabriela Rădulescu).

 

 1. Monede antice şi bizantine descoperite la Nufăru (jud. Tulcea)., în colecţia Muzeului Militar Naţional, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 88-89, 1994-1995, 142-143, pp. 71-106

 

 1. Un trésor des monnaies byzantines du XIe siècle trouvé à Curtuişeni (dép. de Bihor)., în Studii şi Cercetări Numismatice, 10, 1996, pp. 91-100, (în colaborare cu Al. Săşianu).

 

 1. Politique et technologie. Remarques sur les émissions romains en or de 253 à 364, în Revue Numimatique, 151, 1996, pp. 141-170 (în colaborare cu V. Zoran, Gh. Poenaru Bordea, L. Trache, E. Iacob, I. Lukanc şi C. Ciortea).

 

 1. Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romains en or de frappées entre 253 et 364, în Cercetări Numismatice, 7, 1996, pp. 49-74 (în colaborare cu V. Zoran, Gh. Poenaru Bordea, L. Trache, E. Iacob, I. Lukanc, C. Ciortea, A. Popescu şi N. Nica).

 

 1. Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra dans la collection de l’académicien Péricle Papahagi, conservées au Cabinet des Médailles du Musée National d’Histoire de Roumanie, în Cercetări Numismatice, 7, 1996, pp. 97-126

 

 1. Byzantino-Tartarica. Le monnayage de la zone des Bouches du Danube à la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe siècle, în Il Mar Nero, 2-3, 1995-1996, pp. 191-214

 

 1. Începuturile prezenţei tătarilor în zona Gurilor Dunării în lumina documentelor numismatice, în Simpozionul internaţional ”Originea tătarilor. – Locul lor în România şi în lumea turcă”, Constanţa, 15-17 noiembrie 1994, coord. T. Gemil, Bucureşti, 1997, pp. 93-128; ed. a II-a, Bucureşti, 2003 ISBN 973-26-0705-X

 

 1. Some remarks on the chronology and the composition of the Byzantine coin hoards from the 13th and 14th century at the Lower Danube and adjacent areas, în Études byzantines et Post-Byzantines, 3, 1997, pp. 113-160

 

 1. Les hyperpères du type Jean III Vatatzes – Classification et evolution du titre, în XII. Internationaler Numismaticher Kongress Vortragszusammenfassung, Berlin, 1997, pp. 150-151

 

 1. De la “perperi ad sagium Vecine” la “părpăr”. Monede de cont de origine bizantino-balcanică în Ţara Românească (secolele XIII-XIX)., în 130 de ani de la crearea sistemului monetar modern românesc, coord. M. Isărescu, Bucureşti, 1997, pp. 98-187

 

 1. From “ Perperi ad sagium Vecine” to “Părpăr“. The Byzantine-Balkanic origin account coins in Wallachia during the 13th-19th century, în 130 Years since the establishment of the modern Romanian monetary system, coord. M. Isărescu, Bucureşti, 1997, pp. 97-182

 

 1. Le emissioni monetari del imperatore Traiano, connesse alle guerre dacice, în Traiano ai confini del Impero, Ancona, 1998, pp. 166-179

 

 1. Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra et le problème du commencement de l’économie monétarisée au Bas-Danube, în Dobroudža, 12, 1993 (1995)., pp. 137-172

 

 1. Quelques rémarques sur les mécanismes de la circulation des monnaies greques du Ier-IIIe siècles après J.C. en Dodroudja romaine, în Istro-Pontica Muzeul tulcean la a 50-a aniversare 1950-2000 Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate, Tulcea, 2000, pp. 405-419 (în colaborare cu Irina Oberländer-Târnoveanu).

 

 1. Remarques sur la classification et la chronologie d’hyperpères nicéenes de Jean III Vatatzès à la lumière du trésor d’Uzun Baïr, comm. de Mihail Kogălniceanu, dép. de Tulcea, în Istro-Pontica Muzeul tulcean la a 50-a aniversare 1950-2000 Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate, Tulcea, 2000, pp. 499-501

 

 1. Moneda şi sigiliul vectori ai mesajului creştin în secolele IV-XI în Paleocreştinism şi creştinism în secolele IV-XI, Bucureşti, 2000, pp. 14-16.

 

 1. Coins and history. The case of the area of the Iron Gates of the Danube during the 10th-11th century, în Istros, 10, 2000, pp. 387-411

 

 1. Aurul monetizat în spaţiul românesc-două milenii şi jumătate de istorie – The coined cold on the Romania territory – Two thousand and half years old history, în Monede de aur din colecţii româneşti – Gold Coins in Romanian Collections, vol. I, A. Vîlcu, M. Dima, Ana Dicu, M. Neagu, E. Păunescu şi Elisabeta Savu, Colecţii din Muntenia-Collections from Wallachia, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul “Dunării de Jos” Călăraşi, Muzeul “Teohari Antonescu” Giurgiu Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, coord. E. Oberländer-Târnoveanu, Bucureşti, 2001, pp. 7-51

 

 1. Moneda bizantină şi de tip bizantin pe teritoriile de la sud de Carpaţi în secolele XII-XV – O analiză critică a documentelor numismatice, în Mousaios, 7, 2001, pp. 337-391

 

 1. Carol I în medalistică, în Muzeul Naţional, 13, 2001, pp. 137-181 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. Moartea regelui Carol I reflectată în medalistică – Reacţie publică şi reacţie personală, în Muzeul Naţional, 13, 2001, pp. 226-239 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. Societate, economie şi politică – Populaţiile de pe teritoriul Moldovei şi lumea sud-est europeană în secolele IV-XIV în lumina descoperirilor monetare, în Suceava – Anuarul Muzeului de Istorie a Bucovinei, 36-38 1998-2001, 2001, pp. 311-355

 

 1. From the late Antiquity to the early Middle Ages – The Byzantine coins on the territories of the Iron Gates of the Danube, from the second half of the 6th century to the first half of the 8th century, în Études Byzantines et Post-byzantines, 4, 2001, pp. 29-69

 

 1. Cioroiu Nou, com. Cioroiaşi, jud. Dolj, în Cronica cercetărilor arheologice din România Campania 2002 a XXXVI-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice Buziaş, 28 mai – 1 iunie 2002, Bucureşti, 2002, pp. 104-105, nr. 67 (în colaborare cu L. Petculescu şi D. Bondoc).

 

 1. Multipli de argint romani târzii din colecţia ing. Constantin C. Orghidan, în Cercetări Numismatice, 8, 2002, pp. 107-109 (în colaborare cu Delia Moisil şi B. Constantinescu).

 

 1. La răscruce de vremuri. Tranziţia de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu în zona Porţilor de Fier ale Dunării – Un punct de vedere numismatic, în Cercetări Numismatice, 8, 2002, pp. 121-172

 

 1. Zlotul “românesc” sau “moldovenesc” – O monedă de cont de tradiţie bizantino-balcanică din Moldova secolelor XV-XVI, în Cercetări Numismatice, 8, 2002, pp. 223-246

 

 1. Un nou taler moldovenesc emis în anul 1562 de către Despot Vodă, în Cercetări Numismatice, 8, 2002, pp. 247-251 (în colaborare cu Carol Zwecker).

 

 1. Sigiliul patriarhului Constantinopolului Gavriil al IV-lea, descoperit la Suceava, în Cercetări Numismatice, 8, 2002, pp. 467-471 (în colaborare cu Steluţa Gramaticu).

 

 1. La monnaie byzantine des VIe-VIIIe siècles au-delà de la frontière du Bas-Danube. Entre politique, économie et diffusion culturelle, în Histoire & Mesure, 17, 2002, 3-4, pp. 155-196

 

 1. Regina Elisabeta în medalistică, în Muzeul Naţional, 14, 2002, pp. 246-270 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. Monedele, în A. A. Rusu, D. Marta, R. Lupescu, S. Zoltán, F. András, Olimpia Mureşan, Luminiţa Bejenaru, M. Benea, Ana-Maria Velter şi E. Oberländer-Târnoveanu, Cetatea Oradea Monografie arheologică, vol. I, Zona palatului episcopal, red. A. A. Rusu, Oradea, 2002, pp. 94-96 şi 163-166 (în colaborare cu Ana-Maria Velter).

 

 1. Archaeometrical studies on medieval silver coins at the Bucharest Tandem accelerator, în Proceedings of the 8th European Particle Accelerator Conference, Paris, France, June 3-7, 2002; Paris, 2002, pp. 2766-2768; ISSN 1684-761X. http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/e02/PAPERS/MOPRI113.pdf. (în colaborare cu R. Bugoi, F. Constantin, B. Constantinescu şi K. Pârvan).

 

 1. Steelyards and weights, în Antiques bronzes in Romania – Exhibition catalogue, ed. L. Petculescu, Bucureşti, 2003, pp. 64-70

 

 1. Aux origines économiques du Moyen Âge au Bas-Danube: Notes sur l’évolution des échanges monétaires dans la zone rurale de Dobroudja et au nord-est de la Bulgarie aux VIe-Xe siècles, în Studia historica et theologica Omagiu profesorului Emilian Popescu, coord. de C. C. Petolescu, T. Teotoi şi A. Gabor, Iaşi, 2003, pp. 211-226

 

76. Les échanges dans le monde rural des provinces byzantines de la moitié orientale des Balkans – Un essay de synthèse à la fin du XXe siècle, în Peuce, 14, 2003, pp. 335-406

 

 1. Some remarks on the gold coinage of the Genoese lordships from the Levant, în XIII Congreso International de Numismatica Resúmenes de la Comunicaciones-Abstracts of Papers-Résumés des Communications, Madrid, 15-19 Septiembre 2003, Madrid, 2003, pp. 182-183

 

 1. Medalii, plachete, ordine decoraţii şi bancnote cu portretele regelui Ferdinand I şi reginei Maria, în Muzeul Naţional, 15, 2003, pp. 311-341 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. “Barbaricum Apropiat” – Populaţiile din Muntenia şi Imperiul Bizantin (secolele VI-X). – Mărturia numismaticii, în Ialomiţa, 4, 2003-2004, pp. 323-368

 

 1. Un depozit de monede autonome histriene descoperit la Călan, în Cercetări Numismatice, 9-11, 2003-2005, pp. 25-36 (în colaborare cu Steluţa Gramaticu).

 

 1. Deux trésors des XIIe-XIIIe siècles trouvés au nord de la Dobroudja, în Cercetări Numismatice, 9-11, 2003-2005, pp. 183-191 (în colaborare cu G. Custurea).

 

 1. Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare (1457-1504). – O analiză critică, în Cercetări Numismatice, 9-11, 2003-2005, pp. 299-388

 

 1. Componenta pontică în circulaţia monetară moldovenească din vremea lui Ştefan cel Mare, în Revista Muzeelor, 40, 2004, 3, pp. 63-86

 

 1. A 13-16. századi magyar pénzverés emlékei nyugaton. Itáliai, francia és katalán források a 13-16. századból, în Numizmatikai Közlöny, 102-103, 2003-2004, pp. 43-54

 

85. “Immo verius sub ducati Venetiarum communis proprio stigmate”. La question des émissions d’or de Francesco I Gattilusio, seigneur de Metelino (1355-1384)., în Revue Numismatique, 160, 2004, pp. 223-240

 1. Un atelier monétaire de la Horde d’Or au sud de la Dobroudja, à la fin du XIIIe siècle et son importance historique, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, ed I. Cândea, V. Sîrbu şi M. Neagu, Brăila, 2004, pp. 535-556

 

 1. Tranziţia de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu la marginea Imperiului (II). De la prima dispariţie a circulaţiei monetare la renaşterea ei în zona Porţilor de Fier ale Dunării (circa 375-565)., în Muzeul Naţional, 16, 2004, pp. 39-82

 

 1. Medalii, plachete, ordine decoraţii şi bancnote cu portretul regelui Carol al II-lea, în Muzeul Naţional, 16, 2004, pp. 355-374 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. The Coinage of the Genoese settlements of the Western Black Sea shore and on the Danube, în Peuce, 2 (15)., 2004, pp. 285-296

 

 1. Două proiecte de bancnote şi bilete de tezaur realizate de Ary Murnu, în Muzeul Naţional, 17, 2005, pp. 331-337 (în colaborare cu H. Ozarchievici).

 

 1. Medalii, plachete, monede, bancnote şi ordine cu efigia sau cifrul regelui Mihai I, în Muzeul Naţional, 17, 2005, pp. 339-349 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. Proiectul necunoscut al unor monede româneşti din metal preţios din 1969, în Muzeul Naţional, 17, 2005, pp. 439-448 (în colaborare cu Şt. Ursachi).

 

 1. O monedă de la începutul secolului al VIII-lea descoperită în Bucureşti, pe amplasamentul “Teatrului Naţional”, în Gh. Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Mihaela Mănucu-Adameşteanu, V. Apostol, Şt. Bâlici, E. Oberländer-Târnoveanu şi Ana-Maria Velter, Teatrul Naţional din Bucureşti (1846-1947). Cercetări arheologice, Bucureşti, 2005, pp. 357-374 (în colaborare cu Gh. Mănucu-Adameşteanu).

94. Notes on the beginnings of the Bulgarian medieval coinage, în Bălgarskite zemi prez srednovekovieto (VII-XVIII v.)., Meždunarodna konferencija v čest na 70-godišnata na Prof. Aleksandăr Kuzev Varna 12-14 septemvri 2002 – The Bulgarian lands in the Middle Ages 7th-18th centuries International conference a tribute to the 70th anniversary of Prof. Alexander Kuzev Varna 12-14 September, [Acta Musei Varnensis, III], Varna, 2005, pp. 183-214

 

 1. Les échanges dans le monde rural des provinces byzantines de la moitié orientale des Balkans – VIe-XIe ss., în Les villages dans l’Empire byzantin IVe-XVe siècles, [Réalités byzantines, ed. J. Lefort, Cécile Morrisson şi J.-P. Sodini], Paris, 2005, ISBN 2-283-60461-3, pp. 381-401

 

 1. Medalii, plachete, monede, bancnote şi ordine cu efigia sau cifrul regelui Mihai I, în Muzeul Naţional, 17, 2005, pp. 339-51 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan).

 

 1. Some considerations on X-Ray Fluorescence use in museum measurements – The case of medieval silver coins, în Romanian Reports in Physics, 57, 2005, 4, p. 1021–1031 (în colaborare cu B. Constantinescu, Roxana Bugoi şi Katiuşa Pârvan).

 

 1. Archaeometrical studies of medieval silver coins at the Bucharest Tandem accelerator, în Proceedings of the International Conference on Applications of High Precision Atomic and Nuclear Methods, Neptun, Romania, September 2-6, 2002, Ed. Academiei Romane, Eds.: A. Olariu, K. Stenström, R. Hellborg, Bucharest, 2005, pp. 147-153 (în colaborare cu R. Bugoi, F. Constantin, B. Constantinescu şi K. Pârvan).

 

 1. Some remarks about the Genoese coinage at Pera during the 15th century, în Études Byzantines et Post-Byzantines, 5, 2006, pp. 377-385

 

 1. The catalogue of coin hoard, în The great medieval coin hoard of Iaşi, (Historical significance of the great medieval coin hoard of Iaşi – 2002)., coord. V. Mihăilescu-Bîrliba, Iaşi, 2006, pp. 57-368 (în colaborare cu L. Munteanu şi V. Mihăilescu-Bîrliba).

 

 1. Moldavian coins, în The great medieval coin hoard of Iaşi, (Historical significance of the great medieval coin hoard of Iaşi – 2002)., coord. V. Mihăilescu-Bîrliba, Iaşi, 2006, pp. 409-412

 

 1. Oriental coins, în The great medieval coin hoard of Iaşi, (Historical significance of the great medieval coin hoard of Iaşi – 2002)., coord. V. Mihăilescu-Bîrliba, Iaşi, 2006, pp. 413-427

 

 1. Emisiunile monetare ale împăratului Traianus legate de primul război dacic. Un studiu de caz, în DACIA AVGVSTI PROVINCIA Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, Bucureşti, 2006, pp. 459-482

 

 1. A stater of King Pharzoius found in South-Eastern region of Romania, în Cercetări Numismatice, 12-13, 2006-2007, pp. 103-109 (în colaborare cu Andrei Gândilă).

 

 1. A presumably lost coin and a ficticious page from the history of Moldavian coinage at the end of 14th century: Some thoughts about the so-called issues of “Juga Vodă I”, alias George Koriatovič, în Cercetări Numismatice, 12-13, 2006-2007, pp. 283-293 (în colaborare cu K. Pârvan).

 

 1. Monetary reforms and the circulation of the old local coinage in 15th-17th century Moldavia: Some remarks about a coin of Peter I (cca 1375-1391). found in a mid 17th century hoard from Iassy, în Cercetări Numismatice, 12-13, 2006-2007, pp. 293-305

 

 1. Emisiuni monetare, circulaţie monetară şi politică în Moldova domniei lui Ştefan cel Mare – observaţii pe marginea rolului emisiunilor locale, în Ştefan cel Mare şi epoca sa Culegere de studii, coord. T. Teotoi, Bucureşti, 2007, pp. 48-77

 

 1. Notes on the coinage of the Venetian colony of Tana, during the 14th-15th century, în Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin şi Occidentul latin)., Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, pp. 543-561

 

 1. În loc de introducere: combaterea criminalităţii contra patrimoniului arheologic – nouă provocare pentru organele judiciare şi specialişti, în Combaterea criminalităţii contra patrimoniului arheologic european Combating the criminality against the European archaeological heritage, ed. Aug. Lazăr, B. Deppert-Lippitz, P. G. Ferri, S. Alămoreanu, M. Ciuta, A. Condruz, Gh. Anghel, A. Gach, K. H. Kind, G. L. Nanni, E. Oberländer-Târnoveanu, S. Paskvali şi M. Trzciński, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-758-170-9, pp. 11-14

 

 1. Analize de suprafaţă şi compoziţionale privind autenticitatea unor brăţări plurispiralice de aur din secolele II-I a. C. descoperite în zona Sarmizegetusa Regia prin acţiuni ilegale de detectare: explorarea limitelor expertizei de tip clasic şi modern în cazul obiectelor arheologice, în Combaterea criminalităţii contra patrimoniului arheologic european Combating the criminality against the European archaeological heritage, ed. Aug. Lazăr, B. Deppert-Lippitz, P. G. Ferri, S. Alămoreanu, M. Ciuta, A. Condruz, Gh. Anghel, A. Gach, K.H. Kind, G. L. Nanni, E. Oberländer-Târnoveanu, S. Paskvali şi M. Trzciński, Bucureşti, 2008, pp. 289-326, ISBN 978-973-758-170-9 (în colaborare cu B. Constantinescu).

 

 1. Micro SR-XRF and micro-PIXE studies for archaeological gold identification – the case of Carpathian (Transylvanian). gold and of Dacian bracelets, în Nucl. Instrum. Meth., B, 266, 2008, pp. 2325-2328 (B. Constantinescu, R. Bugoi, V. Cojocaru, M. Radtke, T. Calligaro, J. Salomon, L. Pichon, S. Röhrs, D. Ceccato).

 

 1. A forgoten 19th century find of Wallachian and Moldavian coins: “Podolia” 1862, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, numismatică/Culture and civilisation at Lower Danube Numismatics, 26, 2008, pp. 97-129.

 

 1. Cercetări Numismatice – 30 de ani de la apariţie (1978-2007)., în Cercetări Numismatice, 14, 2008, pp. 13-16.

 

 1. Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinţi). – Un studiu de caz asupra economiei monetare în spaţiul rural al provinciei Dacia, în Cercetări Numismatice, 14, 2008, pp. 111-138.

 

 1. Preliminary data regarding the composition of the monetary alloys used in the Bulgarian mints during the 14th century, in the light of XRF analyses, în Cercetări Numismatice, 14, 2008, pp. 187-190 (în colaborare cu B. Constantinescu şi Katiuşa Pârvan).

 

 1. Monetăria târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso (Veneto, Italia)., în Cercetări Numismatice, 14, 2008, pp. 239-261.

 

 1. The Venetian type ducats of the Genoese lordships in the area of the Black Sea during the first half of the 15th century, în Giornata di Studio “100 anni del Corpus Nummorum Italicorum, Venerdi, 15 maggio 2009, Milano, 2009, pp. 12-15
 2. The Byzantine Empire and the territories north of the Lower Danube (9th – early 11th c.). The numismatic evidence, în Moravia Magna, Seria Polona vol. 3, ed. M. Wołoszyn, Cracovia, 2009, ISBN: 978-83-7676-008-7, pp. 561-579.
 3. Medieval silver coins analyses by PIXE and ED-XRF techniques, în Romanian Journal of Physics, 54, 2009, 5-6, pp. 481-490 (în colaborare cu B. Constantinescu, Roxana Bugoi şi Katiuşa Pârvan).

 

 1. Hungary and the Balkans, în International Numismatic Commission A survey of the numismatic research 2002-2007, gen. edit. M. Amandry and Donal Bateson, subeditors Philip Attwood, Carmen Arnold-Biucchi, Mark Blackburn, Alberto Canto, Frédreic Elfver, Lutz Ilisch, Peter Ilisch, Markus Peter, François Therry and Benedikt Zäch, Glasgow, 2009, pp. 392-402.

 

 1. The early stage of the Wallachian coinage – c. 1365-1389 in the light of atomic analyses, în XIV International Numismatic Congress, Glasgow, 2009, Glasgow, 2009, pp. 98-99 (în colaborare cu Katiuşa Pârvan, B. Constantinescu, Gh. Niculescu şi Migdonia Georgescu).

 

 1. Câteva observaţii asupra unui “aureus de la Numerianus” … produs în Bulgaria, în Combaterea criminalităţii contra patrimoniului arheologic european Combating the criminality against the European archaeological heritage, [Patrimonium, II], ed. Aug. Lazăr, J. A. E. Vervaerle, P. G. Ferri, M. Szostak, S. Alămoreanu, C. Găzdac, I. Gânfălean, M.-M. Ciuta, B. Deppert-Lippitz, A. Condruz, A. Ionescu, A. Karaflos, D. Lambert, G. L. Nanni, E. Oberländer-Târnoveanu, P. Strasser, M. Trzciński şi Şt. A. Tulbure, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-606-543-037-2, pp. 299-318.

 

 1. Concerning the monetary standards and the metallic sources of the Red-Ruthenian silver coins of Casimir III and Ladislaus of Opole, in the light of recent XRF analyses, în Wiadomości Numizmatyczne, 53, 2009, p. 187-212 (în colaborare cu B. Constantinescu şi Katiuşa Pârvan).

 

 1. The Venetian type ducats of the Genoese lordships in the area of the Black Sea during the first half of 15th century – I ducati di tipo veneziano delle signorie genovese della regione del Mar Nero durante il XV secolo, în Rivista Italiana di Numismatica, 2009, p. 111-124.

 

 1. Elemental analysis through X-ray techniques applied in archeological gold authentication – the case of Transylvanian gold and of the Dacian bracelets, în Spectrochimica Acta Part B, 64, 2009, pp. 1198-1203 (în colaborare cu B. Constantinescu, R. Bugoi, V. Cojocaru, R. Simon, D. Grambole, F. Munnik).

 

 1. Dacian bracelets and Transylvanian gold: ancient history and modern analyses, în ArcheoSciences – Revue d’Archeometrie, 33, 2009, pp. 221-225 ( în colaborare cu B. Constantinescu, Roxana Bugoi, Viorel Cojocaru, M. Radtke, T. Calligaro, J. Salomon, L. Pichon, S. Röhrs, D. Ceccato, Corina Ionescu şi Dana Pop).

 

 1. The imitative gold coinage of Byzantine type from the late 12th and the early 13th century, in Kermatia philias timatikòs tòmos gia ton Iōànnē Touràtsoglou, vol. I, Nomismatikē-Sphragistikē, ed. Stella Drougou, Despoina Evgenidou, Charalampos Kritzas, Vasso Penna, Eos Tourtsi, Mina Galani-Krikou şi Efterpi Ralli, Athena, 2009, pp. 491-501.

 

 1. Două tezaure monetare descoperite în secolul al XIX-lea în Rusia şi Italia şi începuturile numismaticii moderne româneşti, în Studia varia in honorem professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii, ed. C. Luca şi I. Cândea, Bucureşti-Brăila, 2009, pp. 721-781.

 

 1. Câteva consideraţii privind evoluţia sistemului monetar medieval moldovenesc în cursul secolelor XIV-XVI, în lumina analizelor atomice, în Memoria Antiquitatis, 25-26, 2008-2009 [2010], pp. 405-416

 

 1. “…De proienie de Gazaria, de loco Vecine…”: Oance again about the Mongol domination in the region of the mouths of the Danube during the late 13th and early 14th century, în Moştenirea istorică a tătarilor, ed. T. Gemil şi N. Pienaru, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-0-07965-4, pp. 29-56.

 

 1. Comorile dacilor II Capodopere ale artei aurului din România din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada geto-dacică (sec. XVII a. Chr. – sec. IV a., în Comorile dacilor II Capodopere ale artei aurului din România din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada geto-dacică (sec. XVII a. Chr. – sec. IV a. Chr.). Ploieşti 14 octombrie – 1 noiembrie 2010, Ploieşti, 2010, pp. 5-6

 

 1. Coiful de aur de la Coţofeneşti (com. Vărbilău, jud. Prahova). – Avatarurile ale unei capodopere a artei aurului din antichitate, în Comorile dacilor II Capodopere ale artei aurului din România din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada geto-dacică (sec. XVII a. Chr. – sec. IV a. Chr.). Ploieşti 14 octombrie – 1 noiembrie 2010, Ploieşti, 2010, pp. 27-38

 

 1. I bracciali regali d’oro di Sarmizegetusa Regia – L’apogeo dell’oreficeria presso i Daci. Opere dell’antica oreficeria europea, în Gli ori antichi della Romania – Prima e dopo Traiano Monstra e catalogo a cura di Ernest Oberländer-Târnoveanu e Lucrezia Ungaro, Milano, 2010, pp. 60-70

 

 1. La monetazione dacica in oro del re Koson (metà I a. C.)., în Gli ori antichi della Romania – Prima e dopo Traiano Monstra e catalogo a cura di Ernest Oberländer-Târnoveanu e Lucrezia Ungaro, Milano, 2010, pp. 71-73

 

 1. The Sarmizegetusa bracelets, în Antiquity, 84, 2010, pp. 1028-1042 (în colaborare cu B. Constantinescu, Roxana Bugoi, V. Cojocaru şi M. Radtke).

 

 1. La monetazione degli insediamenti genovesi nell’Egeo e nel Mar Nero, în Il patrimonio artistico di Banca Carige: Monete, pesi e bilance monetali, ed. Lucia Travaini, Milano, 2010, pp. 46-57

 

 1. Monetăria Ţării Româneşti în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân în opera numismatului Réthy László (1852-1914). – Contribuţii maghiare la progresul numismaticii medievale româneşti, în Izvoare istorice, artă, cultură şi societate. În memoria lui Constantin Bălan (1928-2005)., coord. C. Rezachievici, Bucureşti, 2010, pp. 93-114 (ISBN 973-88609-8-9).

138-156. La monetazione degli insediamenti genovesi nell’Egeo e nel Mar Nero: Aenos/Enoz; Caffa/Feodosija; Chilia/Chilia Veche; Foglia Vecchia e Nuova/Foça; Lemno/Lemnos; Licostomo; Mitilene/Mitilini; Moncastro/Bilhorod-Dnistrovs’ekyi; Pera/Galata, Istanbul; Rodi/Rodos; Samastris/Amasra; Satchy/Isaccea; Savastopoli/Sokhumi; Simisso/Samsun; Tana/Azov; Taso/Thasos; Vicina/Pacuiul lui Soare; Zecca genovese imprecisata nella regione del Delta del Danubio: Chilia, Enisala o Licostomo, în Guida per la storia delle zecche italiane medievali e moderne (fino all’Unità)., ed. Lucia Travaini, Roma, 2011 (ISBN 978-88-240-1333-8).

 1. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare, Voievodul Moldovei, reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe pe tron (1500)., în Catalogul expoziţiei Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinau 27 august-10 septembrie 2011, ed. E. Oberländer-Târnoveanu, P. Guran şi C. C. Ilie, [Râmnicu-Vâlcea, 2011], pp. 12-14
 2. Zbucimata istorie a “descoperirii” stindardului liturgic al lui Ştefan cel Mare de la Mânăstirea Zografu (Muntele Athos)., în Catalogul expoziţiei Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinău 27 august-10 septembrie 2011, ed. E. Oberländer-Târnoveanu, P. Guran şi C. C. Ilie, [Râmnicu-Vâlcea, 2011], pp. 25-33
 3. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare, Voievodul Moldovei, reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe pe tron (1500)., în Expoziţia Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova – Ploieşti, 28 octombrie-15 decembrie 2011, ed. Lia Maria Voicu, [Bucureşti, 2011], pp. 2-7 (ISBN: 978-973-668-306-0).
 4. Octavian Iliescu (22 august 1919 – 24 iunie 2009)., în Cercetări Numismatice, 15, 2009 [2011], pp. 15-39
 5. The metrology of the pre-reformed coinage of the Wallachian prince Mircea the Elder, in the light of the X ray analyses of the coins kept in the collection of the Hungarian National Museum in Budapest, în Cercetări Numismatice, 15, 2009 [2011], pp. 135-168 (în colaborare cu Cs. Tóth, Katiuşa Pârvan, Gh. Niculescu, B. Constantinescu şi Migdonia Georgescu).
 6. Basarabia: 1812-2012. Să ne aducem aminte de două secole de istorie, în Catalogul expoziţiei Basarabia 1812-1947 Oameni, locuri, frontiere, Bucureşti-Chişinău, mai – iunie 2012, ed. E. Oberländer-Târnoveanu şi P. Guran, Bucureşti, 2012, p. 6-7

 

 1. Genio Helvetico. Precis ca un ceas elveţian – Précis comme une montre suisse, în Catalogul expoziţiei Genio Helvetico. Ceasuri istorice şi cutii muzicale elveţiene din colecţii muzeale româneşti Montres historiques et boîtes à musique suisses provenant des collections muséales roumanies, Bucureşti, iunie-septembrie, 2012, Bucarest, juin-septembre, 2012, ed. E. Oberländer-Târnoveanu şi Oana Ilie, Bucureşti, 2012, p. 7-15

 

 1. 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia (1922-2012)., în Catalogul expoziţiei, 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti septembrie-octombrie 2012, E. Oberländer-Târnoveanu şi Cornel Constantin Ilie, ed. Bucureşti, 2012, p. 8

 

 1. Coroana reginei Maria, în Catalogul expoziţiei, 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti septembrie-octombrie 2012, ed. E. Oberländer-Târnoveanu şi Cornel Constantin Ilie, Bucureşti, 2012, p. 59-74

 

 1. Sceptrul regelui Ferdinand, în Catalogul expoziţiei, 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti septembrie-octombrie 2012, ed. E. Oberländer-Târnoveanu şi Cornel Constantin Ilie, Bucureşti, 2012, p. 86-99

 

 1. Emil Condurachi, numismatul, în Antidoron Centenarul acad. Emil Condurachi (1912-2012)., ed. Zoe Petre, Bucureşti, 2012, p. 39-58

 

 1. SR XEF and micro-PIXE studies on ancient metallurgy of thirteen Dacian gold bracelets, în Applied Physics A Material Science&Processing, 109, 2012, p. 395-402 (în colaborare cu B. Constantinescu, Angela Vasilescu, Martin Radke, Uwe Reinholz şi Claire Pacheco).

 

 1. Studies on archaeological gold items found in Romanian territory using X-Ray based analytical spectrometry, în Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 27, 2012, 12, p. 1995-2140 în colaborare cu B. Constantinescu, Angela Vasilescu, Daniela Stan, Martin Radke, Uwe Reinholz, Günter Buzanich şi Daniele Ceccato.

 

 1. Acei oameni minunaţi şi jucăriile lor uluitoare – Fraţii Bing din Nürenberg – Those wonderful people and their amazing toys – the Bing brothers from Nuremberg, în Bing. Magia jucăriilor , Bucureşti, 2012, p. 5-11

 

 1. Colecţia numismatică, în Colecţiile de artă şi numismatică ale Băncii Comerciale Române, Bucureşti, 2012, p. 76-118

 

 1. Apa, aerul, mineralele şi peisajul care tămăduiesc – staţiunile balneoclimaterice româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, în Proiectul Imago Romaniae – O fereastră deschisă spre o ţară şi oamenii ei, aşa cum au fost acestea o dată… Staţiunile balneoclimaterice româneşti Sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, coord. C. C. Ilie, Bucureşti, 2012, p. 5-9

 

 1. Cuvânt înainte, în Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, ed. C. C. Ilie, Bucureşti, 2012, p. 5

 

 1. Brăţara dacică de aur (nr. 13)., în Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, ed. C. C. Ilie, Bucureşti, 2012, p. 14-19

 

 1. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare, în Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, ed. C. C. Ilie, Bucureşti, 2012, p.48-55 (în cooperare cu Sidonia Macri).

 

 1. Coroana Reginei Maria, în Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, ed. C. C. Ilie, Bucureşti, 2012, p. 76-81 (în cooperare cu Diana Mandache).

 

 1. 13 din 24 … Brăţările de aur regale dacice de la Sarmizegetusa Regia – O trecere în revistă a problemei, dincolo de jumătatea drumului parcurs spre recuperarea lor (2007-2011). – 13 aut of 24 … The Royal Dacian gold bracelets from Sarmizegetusa Regia – An overview of the question at beyond the midway to their recovery (2007-2011)., în Combaterea traficului cu bunuri culturale – recuperarea trecutului – Fighting the trafficking in cultural goods – Recovering the past – (Patrimonium III)., în colaborare cu Augustin Lazăr, Sorin Alămureanu, Paolo Giorgio Ferri, Barbara Deppert-Lippitz, Marius Ciută, Cristian Găzdac şi Claudio Cimino, Bucureşti, Universul Juridic, 2013 ISBN 978-973-127-896-4, p. 72-136

 

 1. Cel de al Doilea război balcanic şi Pacea de la Bucureşti. O lecţie a unui moment istoric dramatic, la 100 de ani după …, în Catalogul expoziţiei 1913. Cel de al Doilea război balcanic şi Pacea de la Bucureşti, coord. C. Ilie, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-92753-1-3, p. 6-10

 

 1. Radu Florescu – Ultimul Homo Encyclopedicus, în De vorbă cu Radu Florescu, Amintiri şi evocări, ed. I. Opriş, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2013, p. 7-10.

 

 1. Aurul şi argintul vechi al României sau strălucirea şi fascinaţia comorilor istoriei noastre, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 10-15

 

 1. Aurul şi argintul DacieiOrigine, expolatare, analize, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 16-35

 

 1. Brăţările regale dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia – Apogeul artei metalelor preţioase la daci, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 92-115

 

 1. Tezaurul de la Sărmăşag, jud. Sălaj, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 208-209

 

 1. Brăţară, Transilvania, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 214

 

 1. Tezaurul de la Boarta, com. Şeica Mare, jud. Sibiu, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 231

 

 1. Tezaurul de la Rădeni, com. Păstrăveni, jud. Neamţ, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 226-227

 

 1. Şimleul Silvaniei, jud. Sălaj, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 299-306

 

 1. Peteni, com. Zăbala, jud. Covasna, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 310-318

 

 1. Tezaurul cu brăţări polispiralice de pe Muchea Cetăţii, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 405-410

 

 1. Tezaurul monetar de pe dealul Muncelului, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 411-412

 

 1. Ansamblul funerar aparţinând unei familii de ofiţeri ai Legiunii I Jovia Scythica, Carsium-Hârşova, jud. Constanţa, în Aurul şi argintul antic al României Catalog de expoziţie, ed. Rodica Oanţă-Marghitu, Bucureşti, 2103, p. 447-450

 

 1. Oraşele Transilvaniei, în Imago Romaniae Oraşele Transilvaniei – Towns of Transylvania, coord. Alexandra Mărăşoiu, Oana Ilie, Bucureşti, 2013, p. 6-9

 

 1. Maria. Regina… Memoria peliculei, în Oana Ilie, Alexandra Mărăşoiu, C. C. Ilie, Laura Lăptoiu, Diana Mandache, Raluca Velicu, Fl. Georgescu, Maria. Regina…, Bucureşti, 2013, p. 6-7

 

 1. Cuvânt înainte – Forword, în Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României Masterpices from the collection of the National History Museum of Romania, coord. E. Oberländer-Târnoveanu, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-0-15808-3, p. 6-7

 

 1. Moneda de 100 de ducaţi emisă de Mihail Apafi (1676). – The 100 ducats coin issued by Michael Apafi (1676), în Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României Masterpices from the collection of the National History Museum of Romania, coord. E. Oberländer-Târnoveanu, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-0-15808-3, p. 36-51

 

 1. Contribuţii la istoria numismaticii medievale româneşti. Studiile de pionierat privind monetăria lui Mircea cel Bătrân şi Mihail I (Contributions to the history of Romanian medieval numismatics. Pioneering studies regarding the coinage of Mircea the Elder and Michael I), în Cercetări Numismatice, 16 (2010), p. 255-310

 

 1. Cuvânt înainte – Forword, în Haina îl face pe om Șase secole de istorie vestimentară Veștminte, costume, uniforme, accesorii, coord. C. Ilie, București, 2014, p. 6-11

 

 1. O invitație la o călătorie imaginară prin orașele Moldovei de altă dată – An invitation to an imaginary voyage through the Cities of bygone Moldavia, în Oraşele Moldovei, București, 2014, p. 6-9

 

 1. Cuvânt înainte – Forword, în Arme din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României, red. Nicoleta König și Fl. Georgescu, București, 2014, p. 6-11

 

 1. Cuvânt înainte – Forword, în Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, București 2014, ed. C. Ilie, p. 6-7

 

 1. Cuvânt înainte – Forword, în Cătălin Borangic și Alexandru Bădescu, Civilizația dacică (I). Arme și echipamente din patrimoniul Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2014, p.
 2. Un tezaur de monede medievale românești de la începutul secolului al XV-lea descoperit la Constanța, în Cercetări Numismatice, 17, 2011 (2015), p. 67-94

 

  D). RECENZII

 

 1. Michael Austin şi Pierre Vidal-Naquet, Économie et société en Grèce ancienne (Périodes archaïques et classique)., Paris, 1972, în AUB-Istorie, 23, 1974, 1, pp. 219-220.

 

 1. Ivo Lukanć, Diocletianus – der römische Kaiser aus Dalmatien, Watteren, 1991, în Revue des Études Sud-Est Éuropéennes, 30, 1992, 3-4, pp. 389-390.

 

 1. Pierre Bastien, Le buste monétaire des empereurs romains, Wetteren, 1992, în Byzantinische Zeitschrift, 91, 1998, 2, pp. 102-103.

 

 1. Byzantinische Zeitschrift, 88, 1995, 2, pp. 572-586, nr. 2865-2866, 2875, 2877, 2881, 2881-2893, 2895-2899, 2900-2907, 2909-2910, 2915-2917, 2919-2923, 2924-2928, 2932-2937, 2939-2945, 2948, 2950, 2952-2953, 2957-2958, 2960, 2964 şi 2968.

 

 1. Byzantinische Zeitschrift, 89, 1996, 1, pp. 311-319, nr. 1785, 1797-1798, 1801, 1806, 1808, 1810, 1818, 1820-1821, 1825, 1826-1827, 1837-1838,1841-1842 şi pp. 339-340, nr. 2066-2067.

 

 1. Byzantinische Zeitschrift, Supplementum Bibliographicum III, 1998, pp. 124-135, nr. 1327-1328, 1330-1331, 1333-1336, 1340-1341, 1345-1348, 1349-1354, 1356-1357, 1360, 1364, 1366-1368, 1370 şi 1380 şi p. 146, nr. 1481.

 

 1. Byzantinische Zeitschrift, 92, 1999, 2, pp. 752-767, nr. 4837, 4867, 4892-4895, 4902, 4906-4909, 4912-4913, 4973 şi 4976.

 

 1. Byzantinische Zeitschrift, 95, 2002, 2, pp. 872-881, nr. 3611, 3614, 3617, 3620, 3624, 3625-3626, 3633-3642, 3644-3646, 3648, 3654, 3663-3365 et 3671 a.

 

 1. Numismatic Literature, 135, 1996, March, pp. 75-95.

 

 1. Numismatic Literature, 136, 1997, September-December,

 

 1. Numismatic Literature, 137, 1998, March-September

 

E). PERSONALIA ET OBITUARIA

 

 1. Simion Gavrilă, Ctitorul, Istro-Pontica Muzeul tulcean la a 50-a aniversare 1950-2000 Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate, ed. de Mihaela Iacob, E. Oberländer-Târnoveanu şi Fl. Topoleanu, Tulcea, 2000, pp. XXVI-XXXVI

 

 1. Radu Viorel Ocheşeanu (1943-1998)., în Revista Muzeelor, 36, 2000, 4-6, pp. 223-224

 

 1. Octavian Iliescu – 65 de ani de activitate ştiinţifică, în Cercetări Numismatice, 8, 2002, pp. 9-16.

 

 1. Octavian Iliescu ( 22 .08. 1919-24.06. 2009)., în Arheologia Moldovei, 32, 2009, pp. 434-442.

 

 1. Octavian Iliescu (1919-2009)., în Commission Internacional de Numismatica, International Numismatic Council, Conseil International de Numismatique, Internationaler Numismatischer Rat, Consiglio Internazionale di Numismatica, Compte Rendu 57/2010, pp. 52-57.

 

 1. Radu Florescu – Ultimul Homo Encyclopedicus, în De vorbă cu Radu Florescu, Amintiri şi evocări, ed. I. Opriş, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2013, p. 7-10.

 

F). ARTICOLE DE POPULARIZARE

 

 1. Monede bizantine din secolul al XIII-lea la Gurile Dunării – Analiză prin flourescenţă de raze X, în Ştiinţă şi Tehnică, 1987, 8, pp. 10-11 (în colaborare cu V. Zoran şi P. T. Frangopol).

 

 1. Emiterea monedelor comemorative româneşti din metal preţios este oportună?, în Economistul, 733, 1996, 16-17, pp. 16.

 

 1. O emisiune monetară misterioasă de 20 lei, din 1868, în Romfilatelia XXI, 1 (iulie)., 2006, pp. 26-27.
Reclame