CV

ERNEST OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU

CURRICULUM VITAE

 

Numismat, arheolog și istoric.

Director general al Muzeului Național de Istorie a României, București.

Președinte al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2010 – 2016: Director general  interimar (2010-2011), Director general al MNIR

1980 -2010: Muzeului Naţional de Istorie a României – muzeograf-principal; cercetător ştiinţific I (din 2001), Şeful departamentului Cabinetul Numismatic (1995-2004), respectiv al Cabinetul Numismatic şi Tezaurului Istoric al Muzeului Naţional de Istorie a României (2004-2010).

1998 – 1999: Ministerul Culturii – Director al Direcţiei Muzee şi Colecţii

1990 – 1999: Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti – cadru didactic asociat

1975 – 1980: Muzeul Deltei Dunării, Tulcea (în prezent Institutul de Cercetări Eco-Muzeale) – muzeograf, iar între 01.01.1979 – 11.11.1980, muzeograf-coordonator al Oficiului Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional – Tulcea

1974 – 1975: Şcoala generală de 10 ani din Jurilovca, jud. Tulcea – profesor de istorie şi limba latină

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Studii: Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti – specialitatea istorie veche universală şi arheologie (absolvire 1974).

Titluri științifice:

Doctor în istorie cu teza: Relaţiile daco-romanilor şi populaţiei româneşti cu lumea sud – est europeană în secolele IV – XIV. Privire specială asupra spaţiului de la Est şi Sud de Carpaţi (conducători ştiinţifici acad. Emil Condurachi şi acad. Ştefan Ştefănescu) (1984-2000).

Expert atestat pe domeniul “Bunuri arheologice şi istoric documentare: Numismatică” (atestat nr. 263/2003).

Expert arheolog atestat (Registrul arheologilor AM-E-285, 2007).

 

Cursuri și stagii de formare și specializare:

1996 – Bursa de 6 săptămâni a Fundaţiei şi Colegiului Wolfson pentru numismaţii din Europa Centrală şi de Est, Oxford.

1992 – Bursa de 6 săptămâni a Fundaţiei şi Colegiului Wolfson pentru numismaţii din Europa Centrală şi de Est, Oxford, M. Britanie.

1985 – absolvent al programului de perfecţionare în domeniul numismatică, medalistică, gliptică, Centrul de Formare al Ministerului Culturii (certificat de absolvire nr. 0008487).

1979 – absolvent al programului de perfecţionare în domeniul bazele evidenţei ştiinţifice – specialitatea arheologie, Centrul de Formare al Ministerului Culturii (certificat de absolvire nr. 000827).

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Specializări:

– Specializare în numismatică antică şi medievală românească şi sud-est europeană

– Specializare în arheologie clasică, romano-bizantină și medievală

– Specializare în istoria economică şi socială medievală, cu predilecţie asupra raporturilor dintre Occident şi populaţiile din bazinul Mării Negre în secolele XIII-XV

– Specializare în studiul tehnologiilor metalurgice antice şi medievale, precum şi a circuitului materiilor prime în preistorie şi epocile antică şi medievală

-Specializare în muzeologie și evidența patrimoniului cultural

– Preocupări și rezultate în domeniul managementului patrimoniului cultural, managementului muzeelor, elaborării și implementării legilor și normelor în domeniul protecției patrimoniului cultural, managementului de proiecte de cercetare și culturale

– Preocupări și rezultate în domeniul digitizării patrimoniului cultural, punerii în valoare a bunurilor culturale, cercetărilor interdisciplinare și interinstituționale

– Preocupări și rezultate în domeniul cooperării culturale internaționale,  expozițiilor internaționale și combaterii traficului ilicit de bunuri culturale

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice:

 1. Director-general al Muzeului Naţional de Istorie a României de la 1 iulie 2010 până în prezent.
 2. Şeful departamentului Cabinetul Numismatic (1995-2004), respectiv al Cabinetul Numismatic şi Tezaurului Istoric al Muzeului Naţional de Istorie a României (2004-2010).
 3. Membru în Consiliul Şcolii Doctorale a Universităţii Bucureşti (din 2012).
 4. Director de proiect din partea Muzeului Naţional de Istorie a României pentru proiectul european 3D – Icons (2011-2013).
 5. Director de program din partea Muzeului Naţional de Istorie a României pentru programul ROMARCHAEOMET (2008-2010).
 6. Director de proiect din partea Muzeului Naţional de Istorie a României pentru proiectul european COINS (2007-2009).
 7. Director de program din partea Muzeului Naţional de Istorie a României pentru programul ARCHAEOMET (2005-2008).
 8. Membru al comitetului de redactare al colecţiei European Mediaeval Coinage, editată de Universitatea din Cambridge, sub egida Academiei Britanice, însărcinat cu redactarea volumului XI, The Mediaeval Coinage of Hungary and of the Balkan States (2000 – până în prezent).
 9. Corespondent pentru România, R. Moldova şi Bulgaria al publicaţiei internaţionale Byzantinische Zeitschrift de la München (1999-2007).
 10. Director – Direcţia Muzee şi Colecţii din Ministerul Culturii (1998-1999).
 11. Redactor-responsabil al publicaţiei Cercetări Numismatice (1995 – până în prezent).
 12. Președinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor (membru 1997-1999; 2004 – până în prezent. Între 2004-2008 – vice-preşedinte, iar din 2009 – până în prezent, preşedinte).

 

Distincții:

Comandor al Ordinului Santa Isabela la Catolica (Spania)   (2012)

Medalia „Jeton de vermeil” a Societăţii Numismatice Franceze  (2012)

Cavaler al Meritului Cultural, România (2004)

 

Afilieri:

Membru al Societăţii Române de Studii Bizantine (din 1991).

Membru al Societăţii Numismatice Române (din 1980).

 

Activitate științifică și publicistică:

 • 11 volume, 202 articole și studii, 11 recenzii și rapoarte regionale, 18 cataloage de expoziții, publicate în România, Franța, Germania, Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Rusia (vezi Lista publicațiilor).
 • 48 de participări cu comunicări științifice la congrese, simpozioane şi colocvii internaţionale (vezi Lista conferințelor) și circa 100 de participări cu comunicări la sesiuni științifice și conferințe din țară

 

Cercetări arheologice de teren:

 

1971 – 1974 – Histria (Istria, Jud. Constanţa). Perioada greacă şi romană.

1971 – Tropaeum Traiani (Adamclisi, Jud. Constanţa), Perioada romană târzie şi bizantină.

1974 – Argamum (Jurilovca, Jud. Tulcea), Perioada greacă.

1975 – 1977 – Sarichioi, (Jud. Tulcea) – Neolitic târziu, epoca timpurie a bronzului, Latène daco – getic, Evul Mediu timpuriu.

1978 – Troesmis (satulTurcoaia, Jud. Tulcea), Roman şi Evul Mediu timpuriu.

1979 – 1991 – Babadag (Jud. Tulcea) Grecesc, Latène Daco–Getic, Roman, Bizantin timpuriu şi medieval.

1985 – 1987 – Cincşor (com. Voila, jud. Braşov), Roman.

1987 – 1990 – Hoghiz (com. Hoghiz, jud. Braşov), Roman.

2001 – Cioroiu Nou (com. Cioroaşi, jud. Dolj), Roman, post – roman şi feudal.

 

Reclame